Krzysztof Kowalik • Porady

Metody wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie

Wewnętrzny opór człowieka jest spowodowany przywiązaniem do stabilizacji i znanych wzorców dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych w firmie. Postaraj się pokonać ten strach, albowiem zmianą jest także np. każde pojawienie się w nowym towarzystwie, poznawanie nowych pojęć. Takie drobne rzeczy budują większy projekt, który działa na rzecz naszego rozwoju osobistego.

Aby ludzie chcieli uczestniczyć w zmianach trzeba wywołać w nich potrzebę zmian. Motorem do ich rozpoczęcia może być znalezienie lidera, człowieka-przywódcy, który zaszczepi w członkach zespołu motywację do działania. To pod jego kierownictwem wynosimy naukę, że sukces człowieka to zdolność przełożenia myśli na czyny. Pozytywne nastawienie lidera pomaga budować wiarę w to, że zmiany są korzystne i sprawia, że coraz odważniej mówimy o swoich pomysłach. Charyzma i zapał przywódcy doprowadzają do tego, że zmniejsza się dystans pomiędzy myślą a czynem i możemy dzięki temu urzeczywistniać nasze idee.

Inicjowanie zmian jest niezbędne dla firmy, która chcę się rozwijać. Warto obejrzeć krótki film pt. Instrukcja Obsługi Życia, który można znaleźć na Youtube. Przedstawia on problem nieumiejętności wyjścia ze sfery komfortu, niechęć do wprowadzenia zmian do swojego życia. Jaką naukę wyciągasz z obserwacji konfliktów spowodowanych przez obawę przed zmianami?

Metody wprowadzania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Zmiany należy rozpocząć od ustanowienia prawidłowej organizacji. Stanowi ona fundament dobrze funkcjonującej firmy. Właściwa metoda wprowadzania zmian powinna spełniać kilka cech. Pierwszą z nich jest konieczność sformułowania celów przedsiębiorstwa. Kolejną – satysfakcja klienta, która jest wyznacznikiem sukcesów danej firmy. Należy także znaleźć procesy, które tworzą wartość dodatnią z perspektywy klienta oraz procesy wspomagające, które także przyczyniają się do wzrostu wartości. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich, sprawdzonych metod i technik organizatorskich zapewnimy firmie wysoką jakość wykorzystywanych informacji. Zidentyfikowanie procesów nie tworzących wartości pomoże poprawić obecną sytuację. Dając możliwość powstawania przełomowych wizji pozwolisz zaistnieć radykalnej, całościowej zmianie oraz prowokować do krytycznej analizy możliwości ich realizacji. Weź pod uwagę te rozwiązania, w których podstawą zmiany jest zastosowanie technologii oraz danie większych możliwości działania pracownikom. Pozwól stworzyć realistyczny plan wprowadzenia zmian, wyróżniając szczegółowe zadania, niezbędne zasoby oraz harmonogram działań. Wszystko to składa się na osiągnięcie wymarzonego efektu organizacji pracy w firmie.

Krzysztof Kowalik
Praktyk z 10 letnim doświadczeniem w branży internetowej. W miniCRM zajmuje się monitorowaniem pracy zespołu programistów. Poza pracą piłkarz i miłośnik gór.

Dlaczego warto przetestować miniCRM?

600+

Firm codziennie
loguje się do miniCRM

95%

Klientów poleca
nas swoim znajomym