Maksymilian Śleziak • Porady

zadowolony klient lojalny

Lojalny klient to nie tylko taki, który wiernie korzysta z usług bądź towarów tej samej firmy i dzieli się swoją pozytywną opinią na jej temat z innymi. Lojalność klienta przejawia się również w tym, że chce on dzielić się z przedsiębiorstwem własnymi uwagami i wskazówkami, nie zawsze pochlebnymi, dotyczącymi jego funkcjonowania. I jedynie od nas zależy, czy potraktujemy te sugestie poważnie i w jakikolwiek sposób odniesiemy się do nich.

Konstruktywna krytyka

Naczelna zasada świadomego i chcącego rozwijać swój biznes przedsiębiorcy – nie bój się konstruktywnej krytyki swoich klientów. Dzielenie się z Tobą informacjami na temat pewnych braków w obsłudze czy rozbieżności w oczekiwaniach co do jej jakości są sygnałem tego, że klientowi zależy na rozwoju Twojej firmy i chce, aby ona się doskonaliła. Każda twórcza krytyka jest wypowiedziana w dobrej wierze i jako taka powinna być przez Ciebie przyjęta z pokorą, rozważnie.

Podwójna korzyść

Słuchając rad i sugestii swoich klientów, dostosowując na bieżąco biznes do ich opinii, możesz odnieść podwójną korzyść. Nie tylko rozwiniesz firmę, każda bowiem propozycja usługobiorcy jest doskonaleniem Twojego biznesu, ale przede wszystkim zaprezentujesz siebie jako tego, który umie słuchać własnych klientów. Zaowocuje to budowaniem wśród nich silnego poczucia lojalności względem firmy. Klient będzie miał świadomość, że nie jest lekceważony, a jego zdanie jest brane pod uwagę.

Wychodź sam do klienta

Nie bój się krytyki klientów, ale nie obawiaj się również sam do nich wychodzić z zapytaniem, czy są zadowoleni ze współpracy z Twoją firmą, czy spełnia ona ich oczekiwania. Dobrym pomysłem jest korzystanie z wynalazku przeszłości, czyli książki skarg i zażaleń. Daj Twoim klientom szansę wyrażenia swoich opinii. I umiejętnie wykorzystaj zapisane w książce uwagi.

Poważne traktowanie klienta to nie tylko profesjonalna jego obsługa, ale również liczenie się z jego zdaniem na temat funkcjonowania Twojej firmy, pozwolenie mu na jej współtworzenie. Każda wartościowa opinia usługobiorcy powinna być przez Ciebie rozważnie przeanalizowana.

Maksymilian Śleziak
W branży internetowej od 10 lat. W miniCRM odpowiedzialny za rozwój aplikacji i działania promocyjne. Prywatnie interesuje się kolarstwem górskim i sprzętem Apple.

Dlaczego warto przetestować miniCRM?

600+

Firm codziennie
loguje się do miniCRM

95%

Klientów poleca
nas swoim znajomym