Maksymilian Śleziak • Nowości

Kończymy najważniejszy moduł w naszym mobilnym CRM-iekontakty. Ta część systemu odpowiadać będzie za magazynowanie informacji o klientach, współpracownikach, pracownikach i innych osobach związanych z danym projektem/zadaniem. Będzie także umożliwiała przeglądanie historii działań danej osoby/grupy, dopisywanie nowych zadań itp.

Maksymilian Śleziak
W branży internetowej od 10 lat. W miniCRM odpowiedzialny za rozwój aplikacji i działania promocyjne. Prywatnie interesuje się kolarstwem górskim i sprzętem Apple.

Dlaczego warto przetestować miniCRM?

600+

Firm codziennie
loguje się do miniCRM

95%

Klientów poleca
nas swoim znajomym