Maksymilian Śleziak • Nowości

Nowe funkcjonalności wprowadzone w ostatnim czasie w miniCRM

Nie spoczywamy na laurach, lecz nieustannie rozwijamy aplikację miniCRM. Oto nowe funkcje i usprawnienia, wprowadzone ostatnio w miniCRM, które jeszcze bardziej pomogą Wam w codziennej pracy.

Możliwość wykonywania eksportu kontaktów i interesów oraz zamkniętych zadań wraz z notatkami

Opcja pobierania na swój komputer raportów w formacie .xls z zamkniętymi zadaniami, interesami oraz kontaktami wraz z dodanymi do nich notatkami znajduje się w funkcji raporty, na samym jej początku.

eksport-kontaktów-interesow-zamknietych-zadan-z-notatkami

Filtr „Przydzielone zadania” dla listy interesów

Filtr pozwala na selekcję interesów na liście pod względem powiązanych z nimi zadań. Do wyboru użytkownik ma 2 podfiltry – interesy z zadaniami i bez zadań. Przypomnijmy, zadaniem dla poszczególnego interesu może być na przykład projekt, spotkanie z klientem lub telefon do niego.

copy 1 of Screenshot - 2015-11-26 , 09_49_50_ver001

Filtr „Typ działań” dla historii działań oraz notatek

Filtr pozwala na posegregowanie istniejących w bazie działań oraz notatek według zastosowanych względem nich czynności. To szybki sposób na odnalezienie interesującego nas działania czy potrzebnej w danej chwili notatki. Pamiętajmy, że notatki możemy powiązywać z poszczególnymi działaniami, zadania, interesami i kontaktami. Wprowadzony filtr segreguje działania i notatki względem takich typów działań, jak na przykład: dodanie interesu, edycja kontaktu, otwarcie zadania, dodanie notatki czy usunięcie tagu.

Screenshot - 2015-11-26 , 10_08_35_ver001

Filtr „Ostatnia interakcja”

Filtr odnajdziemy na liście kontaktów, dotyczy wszystkich użytkowników aplikacji, nie tylko tych aktualnie zalogowanych. Wybierając przedział czasowy interakcji, na liście kontaktów pokażą się te z nich, wobec których we wskazanym w filtrze czasie podjęto interakcję, na przykład dodano lub edytowano notatkę, dodano zadanie.

Screenshot - 2015-11-26 , 10_14_32_ver001

Filtrowanie kontaktów, zadań i interesów po grupie uprawnień

Kontakty, zadania i interesy mogą być sortowane przy użyciu wielu filtrów – nowym kryterium jest filtr „Uprawniona grupa”. Dzięki niemu można wydzielać te kontakty, zadania i interesy, do dostępu których jest uprawniona wskazana w filtrze grupa, czyli na przykład dany dział w firmie. Opcja zarządzania grupami – ich tworzenia, dodawania nowych członków do już istniejących – znajduje się w edycji poszczególnych kontaktów, zadań i interesów.

Screenshot - 2015-11-26 , 10_20_51_ver001

Usprawnienia w formularzach zewnętrznych

Cóż tu dużo mówić – w o wiele większym stopniu usprawniliśmy formularze zewnętrzne, przekonajcie się o tym sami.

Możliwość masowej zmiany uprawnień kontaktów z poziomu listy

Zaznaczając jednym kliknięciem na liście wszystkie kontakty, pod listą filtrów pojawia się między innymi funkcja uprawnień. Dzięki niej możemy określić dostęp użytkowników dla wszystkich zaznaczonych na liście kontaktów, bez konieczności edytowania każdorazowo pojedynczych kontaktów.

Screenshot - 2015-11-26 , 10_24_21_ver001

Ustawienia grup uprawnień przeniesione do ustawień konta

Grupy uprawnione do dostępu do kontaktów, zadań i interesów znajdują się w ustawieniach konta, w zakładce „Grupy”. Można w tym miejscu z łatwością dodawać nowe grupy lub edytować już istniejące.

Screenshot - 2015-11-26 , 10_28_39_ver001

Opcja: Nazwa kontaktu na liście

Opcja znajduje się w ogólnych ustawieniach konta. Mamy do wyboru 2 możliwości formatu nazwy kontaktu na liście: imię i nazwisko lub nazwisko i imię.

copy 1 of Screenshot - 2015-11-26 , 10_31_09

Opcja: Format waluty

Zmiana formatu waluty dostępna jest w ogólnych ustawieniach konta. Do wyboru mamy 4 rodzaje formatu.

Screenshot - 2015-11-26 , 10_34_01

Opcja: Domyślne rozwinięcie formularza notatek

Zaznaczenie opcji „Zawsze rozwinięty formularz notatek” w ogólnych ustawieniach konta pozwala na rozszerzenie wpisu notatki o takie parametry, jak załączony plik, data i godzina wydarzenia, jego kategoria oraz powiązania notatki z kontaktem.

Screenshot - 2015-11-26 , 10_36_53

Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas funkcjonalności pomogą Wam usprawnić pracę w Waszych firmach. A my zabieramy się za tworzenie kolejnych przydatnych funkcji w miniCRM! :-)

Maksymilian Śleziak
W branży internetowej od 10 lat. W miniCRM odpowiedzialny za rozwój aplikacji i działania promocyjne. Prywatnie interesuje się kolarstwem górskim i sprzętem Apple.

Dlaczego warto przetestować miniCRM?

600+

Firm codziennie
loguje się do miniCRM

95%

Klientów poleca
nas swoim znajomym