Krzysztof Kowalik • Nowości

Zapowiadany przez nas i produktywnie.pl konkurs właśnie się rozpoczął. Żeby wziąć w nim udział trzeba zapisać się do newslettera produktywnie.pl i udzielić odpowiedzi na zadane pytanie w elektronicznym formularzu.

Zabawa nie trwa wiecznie, a do wygrania jest abonament miniCRM w wersji MEDIUM na okres 12 miesięcy!

Konkurs kręcimy do 29 czerwca do godz 24.00.

Zapraszamy do subskrybowania blogu produktywnie.pl.

Szczegółowy regulamin konkursu prezentujemy poniżej.

Produktywnego myślenia!

*Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany przez AGENO S.C. 43-300 Bielsko-Biała ul. Jana III Sobieskiego 105/310 i ma na celu promocję aplikacji miniCRM.pl

2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu przez uczestnika konkursu kreatywnej odpowiedzi na następujące pytanie: Jaką byś mógł / mogła dać swojemu przyjacielowi lub przyjaciółce  jedną, najważniejszą radę dotyczącą efektywnego zarządzania swoim czasem w pracy (powołując się na własne doświadczenia)?”  Udzieloną odpowiedź należy przesłać za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, z zachowaniem zasad podanych w niniejszym regulaminie. Udzielona odpowiedź musi mieć charakter pisemny i zawierać się maksymalnie w trzech zdaniach zdaniach.

3. W konkursie biorą udział jedynie subskrybenci blogu produktywnie.pl , którzy zapisali się na listę przed konkursem oraz w dniach od 22.06.12 do 29.06.12 poprzez stronę produktywnie.pl/zapisz/ i odnośniki przekierowujące na tę stronę zamieszczone na stronie https://minicrm.pl/blog/.

4. Każdy użytkownik ma prawo do udzielenia jednej, w formie pisemnej  kreatywnej, trzyzdaniowej odpowiedzi  na pytanie konkursowe o następującym brzmieniu: Jaką byś mógł / mogła dać swojemu przyjacielowi lub przyjaciółce  jedną, najważniejszą radę dotyczącą efektywnego zarządzania swoim czasem w pracy (powołując się na własne doświadczenia)?”. Odpowiedź należy przesłać za pośrednictwem specjalnie przygotowanego elektronicznego formularza konkursowego, do którego link będzie znajdował się w wiadomości email zapraszającej do udziału w konkursie wysłanej z adresu blogu produktywnie.pl.

5. Elektroniczny formularz konkursowy składać się będzie z czterech pól: “Odpowiedź”, „Twój e-mail”, „Twoje imię”, „Twoje nazwisko”. Każda osoba biorąca udział w konkursie za pośrednictwem elektronicznego formularza konkursowego wyraża zgodę na ewentualną publikację jej odpowiedzi na łamach blogu www.produktywnie.pl i https://minicrm.pl/blog/ .

6. Eketroniczny formularz konkursowy zawiera obowiązkowe pola oznaczone jako: “Zgadzam się na opublikowanie mojego imienia i nazwiska”; “Zgaszam się na opublikowanie mojego imienia”;“Nie zgadzam się na opublikowanie mojego imienia i nazwiska” w przypadku publikacji nadesłanej przeze mnie odpowiedzi na stronach www.produktywnie.pl i https://minicrm.pl/blog/.

7.Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest  otrzymanie minimum 20 odpowiedzi nadesłanych w dniach 22.06.2012 – 29.06.2012 za pośrednictwem elektronicznego formularza konkursowego. Jeśli w tym czasie nie napłyną żadne odpowiedzi, konkurs nie zostanie rostrzygnięty, natomiast osoby biorące udział otrzymają tylko nagrody pocieszenia.

8. Jeżeli za pośrednictwem formularza konkursowego zostanie wysłanych minimum 20 odpowiedzi, konkurs zostanie rostrzygnięty na podstawie opinii przedstawicieli firmy AGENO i blogera produktywnie.pl Jakuba Ujejskiego, gdzie nastąpi ocena udzielonych odpowiedzi w ramach prowadzonego konkursu. Zwycięską wypowiedzią będzie ta, która okaże się najbardziej kreatywną i która będzie spełniać warunki regulaminu. Zwycięzcą konkursu może być tylko jedna osoba i to ona, według wyników jury, otrzyma nagrodę główną. Pozostali uczestnicy nie będący zwycięzcami, otrzymają nagrody pocieszenia.

9. Nagrodą dla autora najciekawszej odpowedzi, jest:
a. Bezpłatny, 12 miesięczny dostęp do aplikacji miniCRM w wersji MEDIUM o wartości rynkowej 588 PLN netto

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatny dostęp do aplikacji miniCRM w wersji SMALL na okres trzech miesięcy, o wartości rynkowej 87 PLN netto, która jednocześnie będzie stanowić nagrodę pocieszenia.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 02.07.2012 za pośrednictwem newslettera wysyłanego przez produktywnie.pl. Dodatkowo wyniki mogą zostać opublikowane na stronach: www.produktywnie.pl i www.minicrm.pl/blog Informacje o zwycięzcach konkursu nie będą zawierały ich danych osobowych. Nagroda zostanie przekazana drogą e-mailową wraz z instrukcją uruchomienia abonamentu do 3 dni, od daty ogłoszenia wyników.

11. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy ani członkowie rodzin pracowników AGENO S.C. Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba pełnoletnia. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

Krzysztof Kowalik
Praktyk z 10 letnim doświadczeniem w branży internetowej. W miniCRM zajmuje się monitorowaniem pracy zespołu programistów. Poza pracą piłkarz i miłośnik gór.

Dlaczego warto przetestować miniCRM?

600+

Firm codziennie
loguje się do miniCRM

95%

Klientów poleca
nas swoim znajomym