Kategorie

Kategorie pozwalają na sprawne przydzielanie danemu elementowi odpowiedniego charakteru lub wyróżnienia.

Kategorie dostępne są dla kontaktów, interesów, notatek i zadań.

Przykłady kategorii zadań

 • Telefon
 • Spotkanie
 • E-mail

Przykłady kategorii notatek

 • Telefon
 • Spotkanie
 • E-mail
 • Potwierdzenie wyceny
 • Ważne

Przykłady kategorii interesów

 • Usługi
 • Nasze inicjatywy
 • Projekty publiczne
 • Non profit
 • Reklama

Kategorie w zależności od elementu do jakiego zostały przypisane wyświetlane są odpowiednio dla:

 1. Interesów - na liście interesów obok nazwy interesu.

  Lokalizacja kategorii interesów w miniCRM

 2. Zadań - na liście zadań obok nazwy interesu.

  Lokalizacja kategorii zadań w miniCRM

 3. Notatek - na liście notatek obok treści notatki.

  Lokalizacja kategorii notatek w miniCRM

Formularz dodawania/edycji kategorii

Kategorie interesów, zadań i notatek są definiowane osobno.

Aby przejść do formularza edycji/dodawania kategorii interesów:

 1. Przejdź do formularza dodawania lub edycji interesu.

  Przejscie do widoku pojedynczego interesu w miniCRM

 2. Kliknij link Edytuj kategorie.

  Lokalizacja linku wywołującego formularz edycji kategorii interesów w miniCRM

Aby przejść do formularza edycji/dodawania kategorii zadań:

 1. Przejdź do formularza dodawania lub edycji zadania.

  Przejście do formularza dodawania zadania w miniCRM

 2. Kliknij link Edytuj kategorie.

  Lokalizacja linku wywołującego formularz edycji kategorii zadań w miniCRM

Aby przejść do formularza edycji/dodawania kategorii notatek:

 1. Przejdź do formularza dodawania notatki i kliknij przycisk pokaż więcej szczegółów.

  Lokalizacja formularza dodawania notatki w miniCRM

 2. Kliknij link Edytuj kategorie.

  Lokalizacja linku wywołującego formularz edycji kategorii notatek w miniCRM

Dodawanie/edycja kategorii

Aby dodać lub edytować kategorię będąc w formularzu edytowania kategorii:

 1. W wybranym polu wpisz nową nazwę kategorii.

  Pole edycji nazwy kategorii w miniCRM

  Możesz zmienić kolor kategorii wybierając go z listy obok pola.

  Pole edycji koloru kategorii w miniCRM

  Aby dodać lub edytować kategorię kliknij dodaj kategorię

  Lokalizacja linku dodającego nową kategorię w miniCRM

 2. Aby zachować poprawioną kategorię lub dodać nową, kliknij Zapisz.

  Lokalizacja linku zapisującego zmiany w kategoriach w miniCRM


Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli powyższa odpowiedź nie rozwiązała Twojego problemu napisz do nas. Zazwyczaj odpisujemy w 15 minut. :-)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Google+